Happy Mothers Day Poems

{Best Mothers Day Poems are Here}

Happy Mothers Day Poems In Marathi

Happy Mothers Day Poems In Marathi: Are you looking for Happy Mothers Day Poems In Marathi? Then you are at right place. Check these Happy Mothers Day Poems In Marathi, Happy Mothers Day Kavita In Marathi of mothers day during which we tend to provides during this post. Wish your Mother on this special day of the year Happy Mother’s Day 2017. You’ll write these Happy Mothers Day Poems In Marathi on papers, cards and greetings or wherever you would like.

It is a happiest and highly memorable day of the year for every kids, children and students. Mother’s day is a special day of the year which has been dedicated for all mothers. If you are searching for Happy Mothers Day Poems In Marathi Language to dedicate your Aai then you have Happy Mothers Day Kavita In Marathi landed at the right place. Here we are sharing the best and free collection of Happy Mothers Day Poems In Marathi.

Happy Mothers Day Poems In Marathi

Happy Mothers Day Poems In Marathi

Happy Mothers Day Poems In Marathi

आई
आई साठी काय लिहू, आई साठी कसे लिहू,
आई साठी पुरतील एवढे शब्द नाहीत कोठे,
आई वरती लिहिण्यैतपत नाही माझे व्यक्तिमत्व मोठे,
जीवन हे शेत तर आई म्हणजे विहिर,
जीवन हे नौका तर आई म्हणजे तीर,
जीवन हे शाळा तर आई म्हणजे पाटी,

जीवन हे कामच काम तर आई म्हणजे सुट्टी,
आई तू उन्हामधली सावली,
आई तू पावसातली छत्री,
आई तू थंडीतली शाल,
आता यावीत दुःखे खुशाल,
आई म्हणजे मंदिराचा उंच कळस,
आई म्हणजे अंगनातील पवित्र तुळस,
आई म्हणजे भजनात गुनगुनावी अशी संतवाणी,
आई म्हणजे वाळवंटात प्याव अस थंडगार पाणी,
आई म्हणजे आरतीत वाजवावी अशी लयबद्ध टाली,
आई म्हणजे वेदनेनंतरची सर्वात पहिली आरोळी..!

 

Marathi Mother’s Day Poems

सकाळी सकाळी ध
पाटे घालुन उठवते, ती असते आई..!

उठल्या उठल्या आवडीचा नाश्ता बनवून देते, ती असते आई…!
नाश्ता संपवायच्या आत डब्याची काळजी करते, ती असते आई…!
काय करीन ते घेउन जा म्हणताना सगळ काही आवडीचे करून देते, ती असते आई..!
साडीला हात पुसत व्यवस्थित जा म्हणते, ती असते आई…!
परतण्याची आतुरतेने वाट बघत बसते, ती असते आई…!
आपण झोपेपर्यंत सतत जागी राहते, ती असते आई..!
आणि जिच्याशिवाय आपल संपूर्ण आयुष्यच अपूर्ण असते..!
ती असते आई..! ती असते आई..!

Happy Mothers Day Kavita In Marathi

“आई”…”आई”…”आई”…असते…
देऊळ नसते…
देव नसते…
दुधावरली साय नसते…
फुल नसते…
चंद्र, तारा, वारा, चांदण्या, आकाश नसते…
अथांग अथांग सागर नसते…
“आई”…म्हणजे नक्की काय…?
कोणीही सांगू शकणार नाही…
पण तरीही मला वाटते…
“आई”… म्हणजे तीच्या मुलाला…
या जगात तुच “सर्वश्रेष्ठ” आहेस…
असा आत्मविश्वास देणारी…
एक महान…प्रेमळ…व्यक्ती…असते !!!
“आई”…”आईच”…असते…!!!!

Happy Mothers Day Poems In Marathi

marathi mother aai kavita

marathi mother aai kavita

 

आई

तुझी आठवण येते;
सुखद स्मृतींच्या कल्लोळांनी काळीज का जळते
वात्स्ल्याचा कुठें उमाळा, तव हातांचा नसे जिव्हाळा
हृदयांचे मम होऊन पाणी, नयनीं दाटून येते
आई तुझ्याविण जगीं एकटा, पोरकाच मज म्हणति करंटा
व्यथा मनींची कुणास सांगूं, काळीज तिळतिळ तुटतें
हांक मारितो आई आई, चुके लेकरूं सुन्या दिशाही
तव बाळाची हांक माउली, का नच कानीं येते
सुकल्या नयनीं नुरले पाणी, सुकल्या कंठीं उमटे वाणी
मुकें पाखरूं पहा मनाचें, जागीं तडफड करतें
नको जीव हा नकोच जगणें, आईवांचुन जीवन मरणें
एकदांच मज घेई जवळीं, पुसुनी लोचनें मातें!!!!

Marathi Poems On Mothers Day

आई’ हा शब्द पहिल्यांदा उच्चारणं असते एक आठवण…
आईचं बोट धरून रांगणारा पोर चालू लागतो ती असते आठवण…
भुकेलेल्या पिलाला घास भरवते आई… ती एक आठवण…
आईच्या डोळ्यांदेखत मुलं आकाशात उंच झेप घेतात ती असते आठवण…
सरतेशेवटी “आई तुला नाही गं कळत यातलं काही” असं म्हणण्याजोगी मोठी होतात मुलं..

ती एक आठवण…

 

 Happy Mothers Day Poems

“आई”…”आई”…”आई”…असते…
देऊळ नसते…
देव नसते…
दुधावरली साय नसते…
फुल नसते…
चंद्र, तारा, वारा, चांदण्या, आकाश नसते…
अथांग अथांग सागर नसते…
“आई”…म्हणजे नक्की काय…?
कोणीही सांगू शकणार नाही…
पण तरीही मला वाटते…
“आई”… म्हणजे तीच्या मुलाला…
या जगात तुच “सर्वश्रेष्ठ” आहेस…
असा आत्मविश्वास देणारी…
एक महान…प्रेमळ…व्यक्ती…असते !!!
“आई”…”आईच”…असते…!!!!
सकाळी सकाळी धपाटे घालुन उठवते.. ती असते आई
उठल्या उठल्या आवडीचा नाश्ता बनवून देते.. ती असते आई
नाश्ता संपवायच्या आत डब्याची काळजी करते.. ती असते आई
काय करीन ते घेउन जा म्हणताना सगळ काही आवडीचे करून देते.. ती असते आई
साडीला हात पुसत व्यवस्थित जा म्हणते.. ती असते आई
परतण्याची आतुरतेने वाट बघत बसते.. ती असते आई
आपण झोपेपर्यंत सतत जागी राहते.. ती असते आई
आणि जिच्याशिवाय आपल संपूर्ण आयुष्यच अपूर्ण असते ..
ती असते आई..! 
 
ती असते आई..!
These all are the Happy Mothers Day Poems In Marathi. Here we collect the “Best Happy Mothers Day Poems In Marathi” for all. People can easily take using these poems of  Best Happy Mothers Day Poems In Marathi. Enjoy Happy Mothers Day Poems In Marathi.

Upcoming Searches

happy mothers day poems deceased mom

happy mothers day poems for teachers

happy mothers day poems images

happy mothers day poems from husband

happy mothers day poems in English

Updated: February 21, 2017 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mothers Day Poemes © 2016 Frontier Theme